Set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale

În contextul suspendării cursurilor, pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, Ministerul Educației și Cercetării a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale.

Resursele de antrenament tip test, realizate împreună cu Centrul Național de Evaluare și Examinare, respectă modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa în această săptămână și de a continua efortul în vederea obținerii unor rezultate bune la viitoarele examene.

Baremele de evaluare și de notare vor fi publicate pe același site, vineri, 3 aprilie 2020. Rolul acestora este de autoevaluare și calibrare a modului în care au fost redactate răspunsurile. Totodată, în cadrul emisiunilor Teleșcoala vor fi prezentate unele soluții ale acestor teste de antrenament, cu explicațiile necesare pentru a înțelege cât mai bine răspunsurile din baremele de evaluare și de notare.

sursă: https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-publicat-un-prim-set-de-resurse-de-antrenament-pentru-elevii-care

Evaluare Națională la clasele II-IV-VI

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naționale, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 – 10 mai.

Probele scrise la Limba română şi Limba maternă sunt programate în 7 mai, iar în 8 mai sunt testele de Citire la cele două discipline. Proba de Matematică se susţine în 9 mai, iar cea de Limba română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va desfăşura în 10 mai.

Evaluarea la finalul clasei a IV-a se desfăşoară în perioada 15-17 mai, astfel:

Limba română – 15 mai

Matematică – 16 mai

Limba maternă – 17 mai.

Elevii de clasa a VI-a vor susţine Evaluarea naţională în perioada 23-24 mai. Proba de Limbă şi Comunicare este pe 23 mai, iar Matematica şi Ştiinţele Naturii, pe 24 mai. Testul de limbă şi comunicare cuprinde Limba şi literatura română şi Limba modernă, iar testul de Matematică şi Ştiinţe cuprinde Matematică, Fizică şi Biologie.

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, rezultatele EN II se comunică părinţilor şi sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. La finalul ciclului primar, rezultatele EN IV sunt utilizate şi pentru diagnoza de sistem la nivelul acestui tip de învăţământ, iar la finalul clasei a VI-a, rezultatele au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi preorientarea şcolară. De asemenea, se comunică părinţilor.

Calendarul evaluării naţionale 2013

Admiterea în liceu pentru anul 2013
Elevii clasei a VIII-a vor încheia cursurile pe 14 iunie, iar primul examen are loc pe 25 iunie.

14 iunie 2013 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

17-19 iunie 2013 – Înscrierea la Evaluarea Naţională

25 iunie 2013 – Limba şi literatura română – probă scrisă

26 iunie 2013 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă

27 iunie 2013 – Matematica – probă scrisă

29 iunie 2013 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16)

29 iunie 2013 – Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)

30 iunie-2 iulie 2013 – Rezolvarea contestaţiilor

3 iulie 2013 – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii