Organigrama

  1. Director – prof. Șandru Corina
  2. Coordonator Structură Școala Gimnazială nr. 6 Borșa – prof. înv. pr. Mihali Călina
  3. Consilier educativ – prof. Cobel Gabriela Marusia
  4. Consilier școlar –
  5. Lider organizația sindicală – prof. Cobel Gabriela Marusia

A) Comisii metodice profesori
1. Aria curriculară Limbă și comunicare
– prof. Șandru Corina – Limba română – responsabil;
– prof. Tomoiagă Domnița – Limba română; Limba engleză;
– prof. Lupu Sanda – Limba engleză;
– prof. Grab Titiana – Limba franceză;
– prof. Mihali Mihaela – Limba franceză.
2. Aria curriculară Matematică și științe
– prof. Pop Livia – Matematică – responsabil;
– prof. Beleiu Viorel – Matematică;
– prof. Cobel Gabriela Marusia – Fizică – Chimie;
– prof. Grec Vasilică – Biologie;
3. Aria curriculară Om și societate
– prof. Timiș Mirela – Religie; Cultură Civică – responsabil;
– prof. Ciumău Livia – Istorie; Geografie.
4. Aria curriculară Educație fizică și sport, Arte și Tehnologii
– prof. Grec Diana – Muzică – responsabil;
– prof. Picec Oxana – Educație fizică și sport;
– prof. Mîț Traian – Educație fizică și sport;
– prof. Fereștean Ancuța – Desen;
– prof. Grec Vasilică – Educație tehnologică;
– prof. Orghici Ioan – Informatică și T.I.C.
B) Comisia metodică învățământ primar
– prof. înv. pr. Sebestyen Maria – responsabil – cls. a III-a;
– prof. înv. pr. Danci Valeria – cls. a IV-a;
– prof. înv. pr. Mihali Călina – C.P.
– prof. înv. pr. Nemeti Loredana – C.P.;
– prof. înv. pr. Cotoz Lăcrimioara – cls. I;
– prof. înv. pr. Năsui Alina – cls. a II-a;
– prof. înv. pr. Bolea Emilia Gabriela – cls. a III-a;
– prof. înv. pr. Mihali Mihaela – cls. a IV-a;
– înv. Danci Nora – Limba maternă maghiară;
– prof. Grab Titiana – post detașat Bobeica.
C) Comisia metodică învățământ preșcolar
– prof. înv. preșc. Bilț Elena – responsabil;
– prof. înv. preșc. Șteți Mihaela;
– prof. înv. preșc. Danci Emilia
– prof. înv. preșc. Toma Daniela;
– ed. Mihali Camelia.
D) Comisia metodică diriginți
– Clasa a VI-a – prof. Cobel Gabriela Marusia – responsabil;
– Clasa a V-a – prof. Tomoiagă Domnița;
– Clasa a VII-a A – prof. Grec Vasilică;
– Clasa a VII-a B – prof. Timiș Mirela;
– Clasa a VIII-a A – prof. Pop Livia
– Clasa a VIII-a Structură – prof. Picec Oxana.