eTwinning


e-
Twinning – Comunitatea Școlilor din Europa

eTwinning facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare interşcolară pentru elevi, utilizând platforma europeană www.etwinning.net. Cadrele didactice pot elabora proiecte educaţionale în colaborare cu colegii lor, prin intermediul cărora să vizeze obiective de formare şi de dezvoltare a competenţelor elevilor în diverse domenii. Platforma etwinning.net este o comunitate a şcolilor din Europa, reunind peste 654.000 de cadre didactice din peste 205.000 de şcoli.  
Școala noastră participă atât la activități naționale cât și la activități internaționale și este implicată  în proiecte europene eTwinning și Scientix, realizând activități de succes. Proiectul european eTwinning „Ne jucăm ca să învățăm” (We play as We Learn), proiect fondat de d-na prof. Gabriela-Marusia Cobel în colaborare cu alte școli din Europa, profesori și elevi a fost premiat cu următoarele premii:

1)Certificatul Național de Calitate;
2)Certificatul European de Calitate;
3)Certificatele elevilor implicați în proiect;
4)Premiul III la Conferința Națională e-Twinning – premiile anului 2018

Premiu eTwi
ROI 3
Proces verbal eTwinning
PV-siguranta online